Paulo Coelho

Stories & Reflections

פרק 4

Author: Paulo Coelho

לֶלָה זַינָבּ, בת 64, נומרולוגית

אתנה? איזה שם מעניין! בואו נראההמספר העליון שלה הוא תשע. אופטימית, חברותית, מסוגלת לבלוט בתוך המון. אנשים מתקרבים אליה בחיפוש אחר הבנה, חמלה, נדיבות, ובדיוק מהסיבה הזו עליה להיות ערנית, כי הנטייה לפופולריות עלולה לעלות לה לראש, ובסוף היא עלולה להפסיד יותר ממה שתרוויח. היא צריכה להיזהר גם עם הלשון שלה, כי היא נוטה לדבר יותר ממה שהשכל הטוב מרשה.

ובאשר למספר התחתון שלהאחתעשרה. אני חושבת שהיא שואפת לעמדה של בכורה. עניין בנושאים מיסטיים, שבאמצעותם היא מבקשת לגרום להרמוניה בקרב כל מי שנמצא סביבה. אלא שזה מתנגש באורח ישיר עם המספר תשע, שהוא סכום היום, החודש והשנה שנולדה בהם, כסכום ספרות סופי. תמיד תהיה שבויה בידי קנאה, עצב, מופנמות והחלטות של טמפרמנט. היא צריכה להיזהר עם הוויברציות השלילית הבאות: עודף שאפתנות, חוסר סובלנות, ניצול לרעה של כוח, אקסטרווגנטיות.

בגלל העימות הזה, אני מציעה שתקדיש עצמה לתחום שלא ידרוש ממנה מגע רגשי עם בני האדם, כמו עבודה בתחום המחשבים או ההנדסה.

היא מתה? סליחהובמה היא עסקה בסופו של דבר?

במה עסקה אתנה בסופו של דבר? אתנה עסקה קצת בכל דבר, אבל אילו היה עלי לסכם את חייה הייתי אומר: היא היתה כוהנת שהבינה את כוחות הטבע. מוטב לומר, היא היתה מישהו שמעצם העובדה הפשוטה שלא היה לה הרבה מה להפסיד או הרבה למה לצפות בחיים, היא סיכנה יותר ממה שאחרים מסכנים, וסופה שהפכה לאותם כוחות שחשבה שהיא שולטת בהם.

היא היתה עובדת בסופרמרקט, פקידה בבנק, אשת נדלן, ובכל אחת מהעמדות הללו לא חדלה לשקף את הכוהנת שהיתה בתוכה. חייתי איתה במשך שמונה שנים, וחובתי כלפיה היתה לשמר את זכרה ואת זהותה.

הדבר הקשה ביותר באיסוף העדויות הזה היה לשכנע את האנשים להרשות לי לעשות שימוש בשמותיהם האמיתיים. אחדים טענו שהם אינם רוצים להיות מעורבים בסיפור מהסוג הזה, אחרים ביקשו להסתיר את דעותיהם ואת רגשותיהם. הסברתי שכוונתי האמיתית היא לגרום לכך שכל המעורבים יטיבו להבין אותה, ושאיש לא יאמין לעדויות אנונימיות.

היות שכל אחד ואחד מן המרואיינים חשב שבידו הגרסה היחידה והסופית של כל אירוע, חסר משמעות ככל שיהיה, בסופו של דבר הם הסכימו לדרישתי. במהלך ההקלטות ראיתי שהדברים אינם מוחלטים, אלא שהם קיימים מתוך תלות עם תפיסתו של כל אדם. ופעמים רבות, הדרך הטובה ביותר לדעת מי אנו היא לבקש לדעת כיצד אחרים רואים אותנו.

אין משמעות הדבר שנעשה את מה שהם מצפים מאיתנו, אבל לפחות ניטיב להבין את עצמנו. הייתי חייב זאת לאתנה. לשמר את סיפורה. לכתוב את המיתוס שלה.

הפרק הבא יעלה לאויר ביום :02.27.07

קורא/ת יקר/ה

מכיוון שאיני דובר את שפתך ביקשתי מהמול שלי בארץ לתרגם את דבריך עבורי. מחשבותיך על ספרי מאד חשובות לי.

באהבה,

פאולו קואלו

Subscribe to Blog

Join 16.9K other subscribers

Stories & Reflections

Social

Paulo Coelho Foundation

Gifts, keepsakes and other souvenirs

Souvenirs