Paulo Coelho

Stories & Reflections

פינת הקוראים של המכשפה מפורטובלו

Author: Paulo Coelho

פינת הקוראים מיועדת לתגובותיהם של הקוראים שקראו את הספר. כל הביקורות טובות כרעות תפורסמנה כאן, רק הפוגעות תיפסלנה. ניתן לכתוב תגובות רק לאחר קריאת הספר. הנכם מוזמנים להקליק על העמודה הימנית כדי לקרוא פרקים ראשונים ולאחר מכן להגיב.

בברכה,
פאולה בראקונוט

Subscribe to Blog

Join 16.9K other subscribers

Stories & Reflections

Social

Paulo Coelho Foundation

Gifts, keepsakes and other souvenirs

Souvenirs