Warrior of the Light Issue nº 196 is out!

Issue nº 196 – The Warrior of Light and his temperament
Edií§í£o nº 196 – O guerreiro da luz e seu temperamento
Edición nº 196 – El guerrero de la luz y su temperamento
Édition nº 196 – Le guerrier de la lumière et son tempérament
Edizione nº 196 – Il guerriero della luce e il suo temperamento