Warrior of the Light Issue nº 197 is out!

Issue nº 197 – A model’s routine
Edií§í£o nº 197 – A rotina da modelo
Edición nº 197 – Rutina de una modelo
Édition nº 197 – La routine du mannequin
Edizione nº 197 – La routine della modella