Paulo Coelho

Stories & Reflections

Magyarország: Alef

Author: Paulo Coelho

CLICK IN THE COVER TO READ MORE ABOUT THE BOOK

RELEASE DATE: 11 APRIL 2011

Az Alef cí­mű regénnyel Paulo Coelho visszatér saját irodalmi gyökereihez.

Őszinte és megdöbbentÅ‘ személyes beszámolójában arról vall, miként indí­totta el komoly hitbeli válsága a spirituális megújulás útján.

Hogy visszanyerje érdeklÅ‘dését, szenvedélyét és az élet iránti lelkesedését, az í­ró elhatározza, hogy mindent elölrÅ‘l kezd: elutazik, új élményeket szerez, kapcsolatba lép az emberekkel és a világgal.

A jeleket követve három kontinensre látogat el – Európába, Afrikába és ízsiába -, és beleveti magát egy nagy utazásba, keresztül-kasul az idÅ‘n és a téren, a múlton és a jelenen, hogy megtalálja önmagát.

íštja során Paulo lassanként kilép elszigeteltségébÅ‘l, levetkÅ‘zi egoizmusát és büszkeségét, megnyitja lelkét a barátság, a szerelem, a hit és a megbocsátás elÅ‘tt, és nem hátrál meg az élettel együtt járó kihí­vások elÅ‘l.

Akárcsak Az alkimista pásztora, Santiago, a szerzÅ‘ is ráébred, hogy nagy távolságokat kell bejárni ahhoz, hogy megérthessük azt, ami itt van, tÅ‘lünk egy karnyújtásnyira. A zarándoklat révén újra érzi, hogy él, hogy képes a gyermek szemével látni a világot és a hétköznapi, apró cselekedetekben megtalálni Istent.

____________________________
ALEPH PUB DATES IN OTHER COUNTRIES: CLICK HERE
____________________________

Subscribe to Blog

Join 16.9K other subscribers

Stories & Reflections

Social

Paulo Coelho Foundation

Gifts, keepsakes and other souvenirs

Souvenirs